Projekt nr: NOR/POLNOR/SafeFoodCtrl/0034/2019, finansowany z funduszy norweskich w programie POLNOR2019 “Applied Research”

Tytuł projektu: “Sustainable and safe food production by novel control strategies of bacteria in the food chain” (SafeFoodCtrl)

Projekt jest realizowany w konsorcjum:

1     Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

2     Nofima (Norwegia)

3     Veso (Norwegia)

Wartość projektu: 6 908 950 PLN (w tym 4 081 550 PLN dla IMDiK)

Okres realizacji: 01.01.2021 – 01.01.2024

Kierownik projektu: Dr Elżbieta Jagielska, Pracownia Inżynierii Białek, IMDiK

Celem projektu jest opracowanie nowych, nieantybiotykowych metod zwalczania patogenów występujących w procesie produkcji i przetwarzania żywności. Środki ochrony zwierząt oraz konserwacji żywności stosowane obecnie przyczyniają się do skażenia środowiska, wzrostu poziomu antybiotykoodporności wśród bakterii, a co za tym idzie coraz bardziej niebezpiecznych infekcji u ludzi. Zespół IMDiK specjalizuje się w badaniach nad enzymami bakteriolitycznymi, które efektywnie eliminują patogenne bakterie, nie powodują rozwoju oporności i są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz przyjazne dla środowiska.