DSC 6194  
 

1. "Nowe pochodne peptydowe, zwłaszcza stosowania w terapii nowotworów"
Zgłoszenie patentowe (2021) nr 438159
Podmioty: IMDiK PAN
Autorzy: Piotr Jakub Lipiński, Joanna Aleksandra Matalińska, Katarzyna Kosińska, Jolanta Dyniewicz, Aleksandra Misicka-Kęsik

2. "Peptydomimetyki i ich zastosowanie w terapi nowotworu trzustki"
Patent (2021) nr Pat.238778
Podmioty: IMDiK PAN i Instytut Homeostazy Sp. z o.o.
Autorzy: Andrzej Wojciech Lipkowski, Aleksandra Misicka-Kęsik, Piotr Sosnowski, Anna Katarzyna Puszko, Anna Laskowska, Marek Durlik, Krzysztof Różycki

3. "Preparat peptydowy do stosowania w zapobieganiu lub leczeniu glejaka"
Patent (2020) nr 235850
Podmioty: IMDiK PAN, Instytut Homeostazy Sp. z o.o.
Autorzy: Monika Szeliga, Andrzej W. Lipkowski , Krzysztof Różycki

4. "Koniugaty nanocząstek selenu i izotiocyjanianów do zastosowania w leczeniu nowotworów"
Patent (2019) PL 234708
Podmioty: IMDiK, WUM, UW, Narodowy Instytut Leków
Autorzy: Katarzyna Kaczyńska, Maciej Mazur, Ewa BulskaJakub Karasiński, Pamela Krug, Zdzisław Chilmonczyk, Lidia Mielczarek, Katarzyna Wiktorska

5. „Zastosowanie medyczne kwasu kynureninowego i jego soli w leczeniu chorób przebiegających z przyspieszeniem akcji serca oraz profilaktyki chorób serca"
Patent (2019) nr Pat.234304
Podmioty: IMDiK PAN, UM w Lublinie
Autorzy: Elżbieta Kompanowska-Jezierska, Janusz Sadowski, Bożena Bądzyńska, Waldemar Turski

6. "Zastosowanie mikropęcherzyków pochodzących z komórek macierzystych w leczeniu stanu zapalnego mózgu, zwłaszcza wywołanego udarem"
Zgłoszenie patentowe (2018) nr EP3787648A1
Podmioty: IMDiK
Autorzy: Anna Andrzejewska, Sylwia Dąbrowska, Mirosław Janowski, Barbara Łukomska

7.  "Systemy do ciągłego obwodowego podawania latanoprostu dla obniżania ciśnienia śródgałkowego"
Zgłoszenie patentowe (2018) nr 427837
Podmioty: IMDiK PAN i GBJ PHARMA Sp. z o.o.
Autorzy: Paweł Grieb, Andrzej Tyrała, Marlena Wełniak-Kamińska, Michał Fiedorowicz, Maciej Świątkiewicz

8. "Preparaty peptydowe do zastosowania jako środek farmaceutyczny lub dodatek do żywności w zapobieganiu i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych"
Zgłoszenie patentowe (2014) nr 409386
Podmioty: IMDiK PAN, Instytut Homeostazy Sp. z o.o.
Autorzy: Andrzej W. Lipkowski, Mariusz Sacharczuk, Aleksandra Misicka-Kęsik, Krzysztof Różycki