Obecnie, trzon struktury organizacyjnej Instytutu stanowią 3 zespoły kliniczno-badawcze ściśle współpracujące ze szpitalami klinicznymi, 11 zakładów badawczych, 12 samodzielnych pracowni badawczych oraz 3 platformy badawcze.