logo Euro BioImaging  lltm kolor duze 

ul. A Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
Budynek D, pomieszczenia 006 a-c
tel. 22 60 86 589
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik
dr n. med. Hanna Kozłowska - tel. 22 60 86 589, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój D-006a

Zasady funkcjonowania LLTM (.pdf)
Zasady korzystania z LLTM przez użytkowników
(.pdf)

Szczegółowe zasady korzystania z mikroskopów konfokalnych (.pdf)
Systemy Super-Rozdzielcze w LLTM (.pdf)
Zasady współpracy i finansowania badań
(.pdf)
Cennik
(.pdf)

Formularze i oświadczenia:
- Oświadczenie o znajomości zasad (.pdf)
- Zgoda na finansowanie (.pdf)
- Zgoda na szkolenie (.pdf)
- Zamówienie usługi dla użytkownika spoza IMDiK (.pdf)
- Protokół wykonania zlecenia dla użytkownika spoza IMDiK (.pdf)

Galeria zdjęć (.pdf)
Logo do pobrania
(.png)
Logo do pobrania wersja angielska
(.png)

Działalność

Działalność środowiskowego Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych obejmuje badania na poziomie tkanek, komórek i struktur komórkowych takie jak: rejestracja wielu sygnałów fluorescencyjnych nawet o nakładających się spektrach, rejestracje obrazów w osi z, obserwacje w czasie, rekonstrukcje 3D. Zapewniamy pakiet badań fizjologicznych do pomiarów dynamicznych takich parametrów, jak stężenie wapnia, pH, zmiany potencjału błonowego mitochondriów oraz zjawisk typu FRAP, FRET, fotoaktywacji, czy fotokonwersji. Umożliwiamy  rejestrację  obrazów w trybie klasycznej fluorescencji oraz TIRF.

Wyposażenie LLTM

Środowiskowe Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych (LLTM) wyposażone jest w dwa laserowe skaningowe systemy konfokalne: LSM 510 i LSM 780/ELYRA PS.1 (Zeiss),Cell Observer SD (Zeiss) oraz w system do mikrodysekcji laserowej Cell Cut Plus MMI (Olympus) umożliwiające nie tylko analizę morfologiczną, czy cytoarchitektoniczną, ale także obserwacje mechanizmów molekularnych zachodzących na poziomie pojedynczych cząsteczek w materiale utrwalonym oraz in vivo.

 • System mikrodysekcji laserowej Cell Cut Plus MMI z mikroskopem odwróconym IX71  (Olympus)  umożliwia precyzyjne obrysowanie i wycinanie (mikrodysekcję) komórek wybranych z hodowli lub fragmentów tkanek preparatu przy użyciu wiązki światła laserowego o długość fali 488nm. System może być stosowany w biologii molekularnej, cytogenetyce, patologii czy medycyny sądowej. System wymaga używania naczyń hodowlanych lub szkiełek podstawowych  pokrytych specjalną membraną. Wybrane próbki (jedna lub wiele) zbierane są do jałowych probówek z wykorzystaniem technologii CupLift z regulacją docisku. Kamera CCD zapewnia doskonałą jakość obrazu, która - w połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem UVCut Plus  ułatwia precyzyjne rysowanie linii cięcia obrazu.
 • System Cell Observer SD –  mikroskop Axio Observer Z.1 wyposażony w komorę inkubacyjną z regulacją temperatury, stężenia CO2 i O2, układ spinning disc (modyfikacja Yokogawy) z dwoma torami optycznymi i dwiema kamerami EM CCD (dual camera), 4 lasery diodowe (405 nm, 488nm, 561nm, 635nm) do obrazowania konfokalnego, system oświetleniowy Colibri.2 – zestaw oświetlaczy typu LED: 365nm, 470nm, 540-580nm, 590nm do obrazowania długoczasowego naczyń wielodołkowych, lampa fluorescencyjna HXP 120V, trzecia kamera AxioCam MRm do rejestracji standardowej fluorescencji, system programowego korygowania ostrości Definite Focus, obiektywy do obserwacji naczyń wielodołkowych oraz preparatów na szkiełkach lub w specjalnych naczyniach hodowlanych ze szklanym dnem. Software: ZEN 2012 blue edition, moduły Tiles/Positions, Experiment Designer oraz oprogramowanie typu High Content Analysis - ASSAYbilder.
 • System LSM 510 - mikroskop Axiovert 200M, 4 lasery (dioda 405nm, HeNe 543nm, HeNe 633nm, Ar wieloliniowy 458/477/488/514nm), komora inkubacyjna umożliwiająca obserwacje w czasie, w stałych warunkach temperatury, stężenia CO2 i wilgotności, kamera cyfrowa AxioCam HRm Rev.2. Software: Zen 2011 black edition.
 • System LSM 780/ ELYRA PS.1 – mikroskop Axio Observer  Z.1, moduł konfokalnej detekcji spektralnej z 34 detektorami, 4 lasery (dioda 405nm, laser ciała stałego 561nm, HeNe 633nm, Ar wieloliniowy 458/488/514nm), system super-rozdzielczości ELYRA PS.1 wyposażony w 4 lasery (dioda 405nm, laser ciała stałego 561 nm, laser ciała stałego 488 nm, laser ciała stałego 642nm), dwie kamery chłodzone EM CCD do rejestracji super-rozdzielczej. Software:  Zen 2012 black edition, moduły Tiles/Positions, Experiment Designer.
 • System LSM 780 wyposażony jest w głowicę spektralną z 32 ultraczułymi detektorami typu GaAsP. Zastosowanie czułych detektorów umożliwia minimalizowanie mocy laserów używanych w czasie długotrwałych doświadczeń prowadzonych na hodowlach komórkowych. Umożliwia jednoczesną rejestrację pełnego widma sygnału i precyzyjny rozdział spektralny nakładających się sygnałów, łącznie z autofluorescencją tkanek w czasie rzeczywistym. W ten sposób rejestracje przyżyciowe, nawet w sytuacji silnie nakładających się widm sygnałów są prowadzone przy znacznie ograniczonym wpływie fotowypalania badanych hodowli komórkowych. Dodatkowo pozwala na pomiary słabych sygnałów oraz na zliczanie pojedynczych fotonów.

Pierwszy w Polsce

Nowością oferty aparaturowej Środowiskowego Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych jest pierwszy w Polsce system ELYRA PS.1. ELYRA PS.1 to unikalne połączenie w jednej głowicy dwóch technik rejestracji super-rozdzielczych: PAL-M (Photoactivated localization) oraz SR-SIM (Superresolution structured ilumination microscopy), dający największą wszechstronność aplikacyjną prowadzonych badań. Dzięki temu jeden system umożliwia rejestrację obrazów nawet przy czterech długościach fali wzbudzającej (z możliwością nakładania kanałów) z rozdzielczością ok. 100 nm w płaszczyźnie (x,y) i 200 nm w płaszczyźnie (z) dla preparatów przygotowanych, jak do obrazowania w klasycznym mikroskopie fluorescencyjnym oraz pracę z białkami podlegającymi fotoaktywacji lub fotokonwersji  w celu zwiększenia uzyskiwanych rozdzielczości do ok. 20 nm w płaszczyźnie (x,y) i 100 nm w płaszczyźnie (z). System daje możliwość rejestracji obrazów w trybie klasycznej fluorescencji oraz TIRF (Total internal reflection fluorescence) w oparciu o najnowszą generację czułych  kamer EM CCD. W ten sposób jeden system oparty o mikroskop odwrócony dajemożliwośćróżnorodnych badań: począwszy od szybkich rejestracji przy bardzo niskim poziomie sygnału, po akwizycje super-rozdzielcze.

Wybrane publikacje

 • Zychowicz M, Dziedzicka D, Mehn D, Kozlowska H, Kinsner-Ovaskainen A, Stępień PP, Rossi F, Buzanska L. Developmental stage dependent neural stem cells sensitivity to methylmercury chloride on different biofunctional surfaces. Toxicol In Vitro. 2014, 28(1): 76-87
 • Janowski M, Jablonska A, Kozlowska H, Orukari I, Bernard S, Bulte JW, Lukomska B, Walczak P. Neonatal desensitization does not universally prevent xenograft rejection. Nat Methods. 2012, 9(9):856-858.
 • Gornicka-Pawlak el B, Janowski M, Habich A, Jablonska A, Drela K, Kozlowska H, Lukomska B, Sypecka J, Domanska-Janik K. Systemic treatment of focal brain injury in the rat by human umbilical cord blood cells being at different level of neural commitment. Acta Neurobiol Exp. 2011, 71(1):46-64.
 • Jablonska A, Kozlowska H, Markiewicz I, Domanska-Janik K, and Lukomska B: Transplantation of neural stem cells derived from human cord blood to the brain of adult and neonatal rats. Acta Neurobiol Exp 2010, 70(4): 337–350.
 • Janowski M, Gornicka-Pawlak E, Kozlowska H, Domanska-Janik K, Gielecki J, Lukomska B. Structural and functional characteristic of a model for deep-seated lacunar infarct in rats. J Neurol Sci. 2008, 273(1-2):40-8.
 • Kozlowska H, Jablonka J, Janowski M, Jurga M, Kossut M  and Domanska-Janik K: Transplantation of a Novel Human Cord Blood-Derived Neural-Like Stem Cell Line in a Rat Model of Cortical Infarct. Stem Cells and Dev 2007, 16:481–488.
 • Zieminska E, Stafiej A, Pitsinos EN, Couladouros EA, Moutsos V, Kozlowska H, Toczylowska B, Lazarewicz J: Synthetic bastadins modify the activity of ryanodine receptors in cultured cerebelar granule cells. NeuroSignals 2007, 15(6):283-292.
 • Ziemińska E., Matyja E., Kozlowska H., Stafiej A., Lazarewicz J.W.: Excitotoxic neuronal injury in acute homocysteine neurotoxicity: Role of calcium and mitochondrial alterations. Neurochem Int 2006, 48:491-497.