Istotnym obszarem działalności Instytutu jest realizacja różnorodnych projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych. Każdego roku IMDiK PAN angażuje się w realizację około 50 projektów finansowanych zarówno ze środków zagranicznych, jak i krajowych m.in. przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencję Badań Medycznych, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Klikając w linki w lewym menu bocznym można dowiedzieć się więcej o projektach aktualnie realizowanych w IMDiK PAN - podzielone są one w zależności od instytucji finansujących.