Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane z innych źródeł:

 

Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów

  • Kierownik projektu: dr hab. Dawid Walerych
  • Projekt finansowany przez: Polskie Towarzystwo Onkologiczne we współpracy z Servier Polska Sp. z o.o.
  • Konkurs ONKOLOGICZNY GRANT SERVIER – CARE realizowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne we współpracy z Servier Polska Sp. z o.o. pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub, okres realizacji: 2023 – 2024, wartość projektu: 100 000,00 PLN

Mossakowski Digital Neurooncology – cyfryzacja i innowacyjne wykorzystanie archiwalnych danych neuroonkologicznych i klinicznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

  • Kierownik projektu: dr hab. Robert Ostrowski
  • Projekt finansowany przez: Naukowa Fundacja Polpharmy
  • Konkurs na Projekt Badawczy, okres realizacji: 2024 – 2027, wartość projektu: 537 036,00 PLN