Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
(NAWA):

Exosome-mediated enhancement of immunotherapy against glioblastoma – the role of non-coding RNA

  • Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
  • Konkurs Polskie Powroty 2019, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 2 270 000 PLN

Wpływ prozapalnych interleukin na funkcjonowanie kłębków szyjnych we współistniejących zaburzeniach metabolicznych w otyłości i obturacyjnym bezdechu sennym

  • Kierownik projektu: dr Kryspin Andrzejewski
  • Projekt realizowany w partnerstwie z: Universidade Nova de Lisboa
  • Współpraca międzynarodowa: Portugalia
  • Konkurs Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską, okres realizacji: 2022 – 2023, wartość projektu: 24 800 PLN

Innowacyjne strategie terapeutyczne z zastosowaniem pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych w stwardnieniu zanikowym bocznym

  • Kierownik projektu: dr Sylwia Dąbrowska
  • Konkurs Komponent Krajowy im. Mieczysława Bekkera 2021, okres realizacji: 2022 – 2023, wartość projektu: 102 000 PLN