Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane bezpośrednio ze środków unijnych
(EU):

 

OZwRCIN - Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych
Kierownik projektu: Barbara Bugalska po stronie IMDiK PAN
Projekt realizowany w konsorcjum z: Polska Akademia Nauk - Instytut Matematyczny (Lider), Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Dendrologii, Instytut Badań Systemowych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Chemii Bioorganicznej, Muzeum i Instytut Zoologii, Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Instytut Badań Literackich
Program Operacyjny Polska Cyfrowa Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie zasobów administracji i nauki, okres realizacji: 2018 – 2021, wartość projektu: 34 527 359,40 zł