OZwRCIN - Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych

Kierownik projektu: Barbara Bugalska po stronie IMDiK PAN (Lider: Polska Akademia Nauk - Instytut Matematyczny)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie zasobów administracji i nauki, okres realizacji: 2018-2021,

wartość projektu: 34 527 359,40 zł