Wykorzystanie metod inżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych – kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej.  Och! DOK.
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sypecka po stronie IMDiK PAN (Lider: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN)
POWER 2014-2020, okres realizacji: 2018-2023, wartość projektu: 2 606 750,41 zł

Opracowanie zaawansowanego systemu podawania leków do gałki ocznej dla rynku badań przedklinicznych.
Kierownik projektu: dr Michał Fiedorowicz
Lider, okres realizacji: 2019-2022, wartość projektu: 1 499 000 zł

Sustainable and safe food production by novel control strategies of bacteria in the food chain.
Kierownik projektu: dr Elżbieta Jagielska
POLNOR 2019, okres realizacji: 2021-2024, wartość projektu: 6 563 860 zł

OneHealth approach to sustainable prevention and treatment of infectious diseases.
Kierownik projektu: dr hab. Izabela Sabała
POLNOR 2019, okres realizacji: 2021-2024, wartość projektu: 6 694 600 zł

STEMNanoT Molekularne obrazowanie (z zastosowaniem nanotechnologii) dla monitorowania implantowanych komórek macierzystych i ich funkcji regeneracyjnych.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Grieb po stronie IMDiK PAN (Lider: Instytut Genetyki Człowieka PAN)
Program Badań Stosowanych, okres realizacji: 2015-2021, wartość projektu: 261 000 zł

Wykorzystanie potencjału Regeneracyjnego Mezynchemalnych Komórek Macierzystych.
Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Janowski
STRATEGMED, okres realizacji 2016-2021, wartość projektu: 20 702 704,65 zł