Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR):

 

Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej Och!DOK

 • Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sypecka po stronie IMDiK PAN
 • Projekt realizowany w konsorcjum z: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (Lider), Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • Program Operacyjny POWER 2014-2020, okres realizacji: 2018-2023, wartość projektu: 6 239 475,92 PLN

Sustainable and safe food production by novel control strategies of bacteria in the food chain (SafeFoodCtrl)

 • Kierownik projektu: dr Elżbieta Jagielska
 • Projekt realizowany w konsorcjum z: Nofima, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS
 • Współpraca międzynarodowa: Norwegia
 • Konkurs POLNOR 2019, okres realizacji: 2021-2023, wartość projektu: 7 359 940,00 PLN

OneHealth approach to sustainable prevention and treatment of infectious diseases (PrevEco)

 • Kierownik projektu: dr hab. Izabela Sabała
 • Projekt realizowany w konsorcjum z: Norwegian University of Life Sciences, Tine SA
 • Współpraca międzynarodowa: Norwegia
 • Konkurs POLNOR 2019, okres realizacji: 2021-2023, wartość projektu: 7 153 350,00 PLN

INFRASTART CePT

 • Kierownik projektu: dr Piotr Kosson po stronie IMDiK PAN
 • Projekt realizowany w konsorcjum z: Warszawski Uniwersytet Medyczny (Lider), Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk „UNIPRESS”, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski
 • Konkurs INFRASTARt, okres realizacji: 2021-2024, wartość projektu w 2021: 4 647 310,18 PLN