Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk Warszawa
ogłasza nabór uzupełniający do SZKOŁY DOKTORSKIEJ na rok akademicki 2021/2022

dokument w wersji pdf.

Lp.

Temat

Opiekun naukowy/Zakład

1.

Modyfikacja makrofagów nowotworowych w celu uzyskania odpowiedzi przeciwnowotworowej.

 Dr hab. Tomasz Rygiel

 Pracownia Immunologii

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Identyfikacja zmian w komórkach nowotworowych opornych na działanie limfocytów T modyfikowanych CAR rozpoznającym antygen CD19.

  Dr hab. Magdalena Winiarska

 Pracownia Immunologii

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór prowadzony jest do SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ.
Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP ul.Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412
tel. 22 56 93 824 (825). Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się miedzy 7-14 września 2021 r.
W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, rekrutacja zostanie przeprowadzona w formie on-line.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2021 roku.


Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Warszawa ogłasza nabór uzupełniający do SZKOŁY DOKTORSKIEJ na rok akademicki 2021/2022

Nabór prowadzony jest do SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ.
Dokumenty rekrutacyjne należy przesyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej CMKP ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 412
tel. 22 56 93 824 (825).
Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się 9-15 września 2021 r. W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, rekrutacja zostanie przeprowadzona w formie on-line.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2021 roku.

Wykaz tematów zgłoszonych do realizacji w ramach Szkoły Doktorskiej PAN
w roku akademickim 2021/2022

dokument w wersjii pdf.

Lp.

Temat

Opiekun naukowy/Zakład/Źródło finansowania

1.

Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.

Opiekun naukowy
Dr hab. Magdalena Zielińska

Zakład Neurotoksykologii
Źródło finansowania
Projekt NCN OPUS

Stypendium ze środków projektowych


MINI SYMPOZJUM online
SESJA SPRAWOZDAWCZA III ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH
przy Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk 16 czerwca 2021 godzina 10:00

 

PROGRAM

16.06.2021 r. OTWARCIE

10:00 Dr hab. Joanna Sypecka
(Kierownik Studiów Doktoranckich IMDiK PAN))

Prowadzący:
mgr Justyna Gargaś

mgr Karolina Orzeł

10:15  lek. wet. Anita Chęcińska [1]
(Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN)
Różna wrażliwość mózgu suwaka mongolskiego (Meriones unquiculatus) na uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne. Udział czynnika transkrypcyjnego Nrf2 w endogennej neuroprotekcji.

10:30 mgr Agnieszka Kamińska [2]
(Platforma Badań Translacyjnych IMDiK PAN)
Poszukiwanie metody selekcji komórek prymitywnych z populacji mezenchymalnych komórek stromalnych.

10:45 mgr Katarzyna Kosińska [3]
(Zakład Neuropeptydów IMDiK PAN)
Badania zależności struktura chemiczna – aktywność biologiczna peptydomimetyków potencjalnie wiążących się do receptora tachykininowego-1.

11:00 mgr inż. Rafał Polowy [4]
(Pracownia Behawioralno-Metaboliczna IMDiK PAN)
Model ultradźwiękowej komunikacji międzyosobniczej u szczurów i jego wykorzystanie w badaniu chorób mózgu.

11:15 mgr Piotr Rogujski [5]
(Zakład Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN)
Próby zwiększania właściwości terapeutycznych glejowo-specyficznych komórek progenitorowych (GRPs) w eksperymentalnych terapiach chorób demielinizacyjnych.

11:30-11.45 Przerwa

11:45 mgr Karolina Serwach [6]
(Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN)
Badanie oddziaływań pomiędzy endogennymi białkami STIM a receptorami NMDA w neuronach kory mózgu szczura in vitro.

12:00 mgr Joanna Sitek [7]
(Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych IMDiK PAN)
Rola wybranych receptorów purynowych P1 w regulacji funkcji nerek u szczura.
Znaczenie receptorów P1-A2B w hiperglikemii indukowanej streptozotocyną.

12:15 mgr Iga Wieczorek [8]
(Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych IMDiK PAN)
Wpływ modulatora receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu, fingolimodu, na poziom wybranych białek presynaptycznych w zwierzęcym modelu choroby Alzheimera.

12:30 mgr inż. Lidia Babiec [9]
(Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN)
Zmiany ekspresji receptorów purynergicznych w procesie rozwoju mózgu w szczurzym modelu autyzmu indukowanego prenatalną ekspozycją na kwas walproinowy.

12:45 mgr Tomasz Kulesza [10]
(Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN)
Środowisko hiperglikemiczne zaburza działanie transporterów fosforanowych i promuje procesy kalcyfikacji w podocytach i kłębuszkach nerkowych.

13:00 Zakończenie
Ogłoszenie wyników „ Konkursu na najlepszą prezentację ”.