Fundusz Badań Własnych - środki przeznaczone na finansowanie badań mających wysoką wartość naukową i duży potencjał komercjalizacyjny.  


Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach II edycji konkursu na projekty finansowane z Funduszu Badań Własnych

 1. dr hab.Monika Szeliga   "Ocena wpływu nowych pochodnych tiadiazolu na fenotyp komórek glioblastoma."   50 000 PLN
 2. dr Jakub Godlewski  " MicroRNA-carrying extracellular vesicles for the therapy of glioblastoma."   50 000 PLN
 3. dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz   "Rola długich niekodujących RNA (ang. long non-coding RNA, IncRNA) w patogenezie dysfunkcji tkanki tłuszczowej u osób otyłych."   48 826,77 PLN
 4. dr n. med. Katarzyna Gawęda-Walerych  "Podłoże molekularne chorób spektrum otępienia czołowo-skroniowego (FTLD) wywołanego niedoborem progranuliny (PGRN) oraz nowymi mutacjami wykrytymi metodą whole exome sequencing." 33 700 PLN
 5. dr hab. Robert K. Filipkowski   "Charakterystyka nowej kategorii wokalizacji awersyjnej szczura w paśmie 44 kHz."  33 452 PLN
 6. lek. wet. Anita Chęcińska   "Poszukiwanie nowych genów regulowanych przez czynnik transkrypcyjny Nrf2 zaangażowanych w naturalne mechanizmy obronne w patologii niedokrwiennej mózgu."   49 673 PLN
 7. dr n. med. Michał Węgrzynowicz   "Zastosowanie nowatorskiej sondy TvS-Put do identyfikacji białek podlegających posttranslacyjnym modyfikacjom przez putrescynę w regionie CA2 hipokampa myszy."   49 900 PLN
 8. dr Maria Grześ   "Udział mutantów p53 w transformacji nowotworowej fibroblastów de novo – badania wstępne."   50 000 PLN
 9. dr Magdalena Cieślik  " Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów synaptycznych w warunkach zaburzonego rytmu dobowego. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych."   49 977 PLN
 10. dr Marta Kot   "Wpływ przeszczepu mezenchymalnych komórek macierzystych WJ-MSC podanych do prążkowia na neurogenezę hipokampa w szczurzym modelu udaru mózgu."   50 000 PLN

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach I edycji konkursu na projekty finansowane z Funduszu Badań Własnych

 1. dr hab. Agnieszka Bronisz  „Extracellular vesicles modified ex-vivo as an anti-cancer immune-response boosting vaccine.”   50 000 PLN
 2. dr Anna Domaszewska-Szostek Rola komórek satrzejących się (senescent) w naskórku ludzkim oraz badanie wpływu wybranych flawonoidów na eliminację ich fenotypu wydzielniczego.   49 969 PLN
 3. dr hab. Magdalena Gąssowska-Dobrowolska  Analiza poziomu i fosforylacji białka Tau w mózgu młodych szczurów poddanych prenatalnej ekspozycji na kwas walproinowy. Znaczenie w rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu.   49 998,66 PLN
 4. dr Marta Jonas  „Różnice w stężeniach cytokin pro-i przeciwzapalnych we krwi osób długowiecznych zdrowych, zachowujących sprawność fizycznie i intelektualną oraz niesprawnych lub obciążonych chorobami związanymi z wiekiem.”   45 840 PLN
 5. dr hab. Katarzyna Kaczyńska  „Badanie zaburzeń oddychania w chorobie Parkinsona w modelu in vivo: rola układu serotonergicznego.”   27 130 PLN
 6. dr Piotr Kosson  „Ocena działania analgetycznego związków przeciwbólowych powstałych na bazie neuropeptydów opioidowych i neurokinin w modelu bólu neuropatycznego u szczurów po podaniu ośrodkowym i obwodowym.”   46 450 PLN
 7. dr Piotr Lipiński   „Pochodne fentanylu jako mieszane ligandy µ-opioidowego i d1.”   50 000 PLN
 8. dr Mariusz Popek  „Opracowanie metody jednoczesnej mikrodializy jelita oraz mózgu u myszy swobodnie poruszających się.”  49 986,40 PLN
 9. dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz   „Znaczenie Egzosomów Pochodzenia Glejowego w neurodegeneracji zależnej od białka tau w modelu indukowanej patologii TAU IN VITRO.”   49 580 PLN
 10. dr hab. Monika Słupecka-Ziemilska   „Wpływ leczenia metforminą w ciąży i laktacji na programowanie procesu starzenia u potomstwa-rola sirtuiny pierwszej.”  49 982 PLN
 11. mgr inż. Aleksanda Wędzińska   „Ocena zdolności do trwałego utrzymania fenotypu endotelialnego komórek WJ-EPC.”   49 500 PLN
 12. prof. Magdalena Zielińska   „Opracowanie metody oznaczenia markera stresu nitracyjnego - 3-nitrozyny.”   49 056,30 PLN