Dr hab. Robert K. Filipkowski i dr Hubert K. Olszyński z Pracowni Behawioralno-Metabolicznej naszego Instytutu jako współautorzy pracy: Agnieszka Grabowska, Hanna Sas-Nowosielska, Bartosz Wojtas, Dagmara Holm-Kaczmarek, Elzbieta Januszewicz, Yana Yushkevich, Iwona Czaban, Pawel Trzaskoma, Katarzyna Krawczyk, Bartłomiej Gielniewski, Ana Martin-Gonzalez, Robert Kuba Filipkowski, Krzysztof Hubert Olszynski, Tytus Bernaś, Andrzej Antoni Szczepankiewicz, Malgorzata Alicja Sliwinska, Tambudzai Kanhema, Clive R Bramham, Grzegorz Bokota, Dariusz Plewczyński, Grzegorz Marek Wilczynski, Adriana Magalska "Activation-induced chromatin reorganization in neurons depends on HDAC1 activity" opublikowanej w Cell Reports 2022 otrzymali, wraz z pozostałymi autorami, wyróżnienie honorowe w Konkursie im. Jerzego Konorskiego 2023 organizowanym przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

"Przestrzenna organizacja chromatyny ma kluczowe znaczenie dla regulacji transkrypcji i może być szczególnie ważna w neuronach, ponieważ komórki te, w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, radykalnie zmieniają swój transkryptom. W pracy wykazano, że stymulacja neuronów powoduje kondensację chromatyny, a zjawisko to można zaobserwować zarówno in vitro w hodowli neuronów hipokampa szczura, jak również in vivo w neuronach ciała migdałowatego i hipokampa. Kondensacji chromatyny towarzyszy redystrybucja potranslacyjnych modyfikacji i rearanżacja histonów, a więc reorganizacja przestrzenna. Przeprowadzone doświadczenia pozwalają stwierdzić, że kluczowym regulatorem tego procesu jest deacetylaza histonów HDAC1. Opisane w pracy wyniki sugerują, że reorganizacja chromatyny zależna od HDAC1 stanowi ważny poziom regulacji transkrypcji w neuronach".

 

Odnośniki do pracy: