Szczepy wsobne są kontrolowane genetycznie poprzez przeszczepy skóry.
Zwierzęta modyfikowane genetycznie kontrolowane metodą PCR na obecność lub brak określonego genu.