Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

   REKRUTACJA NA STANOWISKO SPECJALISTA w Pracowni Inżynierii Białek

    Nabór do projektu badawczego NCBR „OneHealth approach to sustainable prevention and treatment of infectious diseases”
   (NOR/POLNOR/PrevEco/0021/2019), realizowanego w Pracowni Inżynierii Białek, IMDiK PAN w Warszawie.

 

• Miejsce pracy: Warszawa
• Termin składania ofert: 10.10.2021 r.
• Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres podstawowych zadań w ramach stanowiska pracy:

• Prowadzenie badań z zakresu inżynierii białek, tj. klonowanie genów, nadprodukcja białek rekombinowanych w E. coli, oczyszczanie białek, badanie aktywności enzymatycznej otrzymanych białek rekombinowanych;
• Analiza wyników badań i ich dokumentacja, rzetelne gromadzenie i przechowywanie danych;
• Przygotowywanie raportów, prezentacji, komunikatów konferencyjnych, manuskryptów.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, kierunek biologia lub pokrewne;
• minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia badań w laboratorium biotechnologicznym/biologii molekularnej;
• samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
• doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym konsorcjum).
Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony,
• stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
• pracę w renomowanej instytucji naukowej o profilu medycznym,
• dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
• dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
• możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Składanie dokumentów:
• Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie podpisanych przez Kandydata dokumentów (format .pdf): list motywacyjny i CV,
• Termin składania dokumentów: 10.10.2021
• Dokumenty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Numer postępowania: PIB-111-2/2021
• Link do strony IMDiK PAN: http://www.imdik.pan.pl
• Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: połowa października 2021 r.
• Przewidywany termin objęcia stanowiska: początek listopada 2021 r.
• Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona również w języku angielskim.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
• W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
• Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa
w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
• Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
• Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
• Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną
oraz podmioty uprawnione.
• W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
• Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).