Specjalista ds. projektów badawczych i rozwojowych
Miejsce pracy: Warszawa

Logo IMDIK przycięte

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 • poszukiwanie źródeł zewnętrznego finansowania dla projektów naukowych i B+R (m.in. fundusze europejskie, fundusze ministerialne, fundusze norweskie, NCN, NCBR, ABM, NAWA, FNP, granty komercyjne) oraz przygotowywanie informacji o możliwościach i zasadach aplikowania dla pracowników Instytutu
 • wspieranie procesu składania wniosków projektowych, obejmującą m.in. udział w opracowywaniu części administracyjnej wniosków projektowych, weryfikację formalną oraz nadzór nad całościowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej
 • wspieranie pracowników Instytutu w obsłudze administracyjnej realizowanych projektów, w tym monitorowanie terminów istotnych dla realizacji przyznanych projektów oraz stopnia osiągniętych wskaźników, prowadzenie korespondencji formalnej z instytucjami finansującymi
 • prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji projektowej
 • sporządzanie corocznych sprawozdań, zestawień i statystyk dotyczących projektów realizowanych w instytucie
 • zamieszczanie oraz aktualizowanie danych dotyczących realizowanych projektów w systemie POLON/RADON
 • monitorowanie obowiązujących przepisów i wytycznych mających wpływ na pozyskiwanie i realizację projektów

Idealna Kandydatka/Kandydat to osoba, która posiada:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obsłudze administracyjnej projektów naukowych i B+R – warunek konieczny
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie (min. B2) – warunek konieczny
 • znajomość głównych polskich i europejskich programów finansowania i instytucji finansujących
 • umiejętność biegłej obsługi programów MS Office
 • dobrą organizację pracy własnej, skrupulatność, sumienność, punktualność
 • motywację do pracy
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

W zamian za zaangażowanie i chęć do pracy oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego, pakiet benefitów m.in. karta Multisport
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego,
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach
 • dużą samodzielność na stanowisku pracy – możliwość realizacji własnych inicjatyw

Wymagane dokumenty:

 • CV

Sposób i termin aplikowania:
CV w formacie .pdf należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem wiadomości „Nabór DPBiR” w terminie do 31.03.2022 r. W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. projektów badawczych i rozwojowych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy.
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania naboru Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania naboru, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.