Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
    w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko: 
Specjalista ds. Płac

 


Termin składania ofert: 18 marca 2022r.
Numer postępowania: DRP-111-2/2022
Link do strony: www.imdik.pan.pl

Do zadań ww. osoby będzie należało m. in.:
• Obsługa płacowa Instytutu, prowadzenie administracji i dokumentacji płacowej,
• Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i sporządzanie list płac,
• Sporządzanie i księgowanie list płac w systemie finansowym i uwzględnianie ich w programie płacowym,
• Przygotowywanie zestawień, analiz i raportów dotyczących kwestii płacowych,
• Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, deklaracji podatkowych,
• Przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS (płatnik),
• Prowadzenie bezosobowego funduszu płac
• Przygotowywanie bieżących dokumentów i zestawień na potrzeby Instytutu,

Wymagania:
• minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• umiejętność planowania i analitycznego myślenia,
• doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie wielozadaniowością,
• odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, sumienność, systematyczność, inicjatywa i zaangażowanie,
• znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
• praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela,
• szybka przyswajalność wiedzy oraz otwartość na zmiany,
• wysoka kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
• umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) w prestiżowym Instytucie PAN, na czas określony z możliwością - przedłużenia,
• stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia, dodatkowe wsparcie z funduszu - socjalnego,
• dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, dodatkowe, wynagrodzenie roczne, premie,
• możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
• pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
• pakiet benefitów, tj. karta Multisport – Plus,
• możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego,

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych przez Kandydata/-tkę dokumentów (CV, list motywacyjny, kopię dyplomu oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: DRP-111-2/2022

Termin składania dokumentów: 18 marca 2022r.
Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: marzec 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: kwiecień 2022 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).