Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SEKRETARIATU DYREKTORA INSTYTUTU

Miasto: Warszawa

Termin składania ofert: 06.05.2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: I połowa maja 2022 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.06.2022 r.

Link do strony: http://www.imdik.pan.pl


Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • bieżąca administracyjno-biurowa obsługa sekretariatu Dyrektora Instytutu,
 • prowadzenie kalendarza, umawianie i organizacja spotkań Dyrektora Instytutu,
 • wykonywanie bieżących zadań zlecanych przez przełożonego,
 • obsługa skrzynki ePUAP Instytutu oraz poczty elektronicznej,
 • rejestrowanie dokumentów oraz korespondencji przyjmowanej/wydawanej przez sekretariat Dyrektora,
 • przygotowywanie zamówień zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem np. na artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne itp.,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie w zakresem pracy sekretariatu Dyrektora.


Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnego redagowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność wyznaczania priorytetów w pracy wielozadaniowej,
 • umiejętność szybkiego dostosowywania organizacji pracy do obowiązujących procedur,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, samodzielność, terminowość, rzetelność, inicjatywa i zaangażowanie, wysoka kultura osobista.

 

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość obsługi skrzynki ePUAP,
 • doświadczenie w pracy na podstawie przepisów kancelaryjnych i JRWA,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełny etat) na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • możliwość wsparcia z funduszu socjalnego,
 • możliwość przystąpienia do pracowniczego ubezpieczenia grupowego na życie,
 • możliwość skorzystania z karty Multisport – Plus na preferencyjnych warunkach,
 • przyjazne środowisko pracy.


Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub złożenie dokumentów tj. listu motywacyjnego, CV oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie, do dnia 06.05.2022 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej (format pdf) lub papierowej.

Adres e-mail do wysyłki elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Miejsce złożenia lub przesłania oferty w wersji papierowej:
IMDiK PAN,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, Sekretariat - pokój D105.

Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-111-1/2022.

Decyduje data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).