Logo IMDiK   Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
   poszukuje osoby do prowadzenia badań naukowych.

    Miejsce pracy: Warszawa
   Termin składania ofert: 30 czerwca 2021
   Link do strony: www.imdik.pan.pl

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

Istniejący w ramach Zakładu Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMDiK PAN, Warszawa ul. A. Pawińskiego 5) zespół wykonujący prace badawcze sponsorowane przez TauRx Therapeutics Ltd., firmę rozwijającą leki przeciw chorobom neurodegeneracyjnym, takim jak choroba Alzheimera, otępienie czołowo skroniowe i choroba Parkinsona, zatrudni osobę do prowadzenia badań naukowych.

Badania te obejmują prace przy testowaniu nowych substancji, w tym badania toksykologiczne, badanie bezpieczeństwa farmakologicznego, badanie interakcji między lekami, badanie przebiegu procesów neurodegeneracyjnych oraz wpływu substancji biologicznie czynnych na te procesy oraz badania podstawowe dotyczące mechanizmów działania testowanych substancji. Badania prowadzone są u zwierząt, w tym w mysich modelach w/w chorób.

Techniki stosowane: badania behawioralne, podawanie substancji biologicznie czynnych, badania obserwacyjne, badania sekcyjne, badania biochemiczne tkanek i płynów ustrojowych, badania histochemiczne i histologiczne ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego.

Wymagania:

 •      wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych,
 •      znajomość angielskiego pozwalająca na swobodne porozumiewanie się w tym języku,
 •      chęć uczenia się i poznawania różnych technik badawczych,
 •      sumienność,
 •      staranność,
 •      umiejętność pracy w zespole,
 •      posiadanie uprawnień do pracy ze zwierzętami lub gotowość odbycia szkolenia w IMDiK PAN, pozwalającego na uzyskanie  
       takich uprawnień,
 •      możliwość elastycznego kształtowania godzin pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 •      doświadczenie praktyczne w zakresie w/w technik badawczych,
 •      chęć prowadzenia badań naukowych, w tym prowadzących do doktoratu dla osób nie posiadających tytułu doktora, chęć
       rozwijania wiedzy i podejmowania wyzwań badawczych.

Oferujemy:

 •      praca w zespole międzynarodowym,
 •      udział w tworzeniu publikacji naukowych,
 •      zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (tj. dążenia do zawarcia umowy), zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zawarcie umowy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o wygraniu rekrutacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: ZFS-111–1/2021

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2021

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rekrutacji: 16 lipca 2021

Przewidywany termin podpisania umowy: 2 sierpnia 2021