Logo kolorowe 2017 
  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  poszukuje studenta na stanowisko magistranta/magistrantki


  Rekrutacja dotyczy projektu SONATA BIS Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach”
  (2017/26/E/NZ3/01144)
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki,
który jest realizowany w Pracowni Biologii Molekularnej   IMDiK PAN.

 
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Termin składania ofert: 31.07.2021 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl

Wymagania dla kandydata:
 Kandydat/-tka musi być od października uczestnikiem ostatniego roku studiów magisterskich (student studiów II stopnia lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich) w okresie trwania umowy,
 profil studiów: biologia, biotechnologia, biochemia, biologia molekularna lub pokrewne,
 podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki i biologii molekularnej,
 zainteresowanie, pasja i predyspozycje do pracy naukowej w dziedzinie neurobiologii, dyspozycyjność, wytrwałość i dokładność w pracy manualnej, samodzielność, dobra organizacja pracy. Mile widziana praktyka w pracy laboratoryjnej.
Oferujemy:
 współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej na ok. 1 rok (1000 zł /miesiąc, kwota ta może ulegać podwyższaniu w trakcie okresu trwania umowy),
 możliwość rozwoju naukowego,
 pracę w prestiżowym instytucie naukowym PAN,
 poszerzenie wiedzy w zakresie biologii/neurobiologii,
 miłą i przyjazną atmosferę pracy,
 możliwość uczestniczenia w krajowych kursach i konferencjach.
Umiejętności, jakie będzie mógł rozwinąć magistrant/ka w czasie pracy:
Magistrant/ka pozna metody zakładania pierwotnych hodowli neuronalnych, biologii molekularnej (wprowadzanie do komórek materiału genetycznego DNA lub shRNA, transdukcje lentiwirusami, transformacja bakterii plazmidowym DNA oraz oczyszczanie DNA), biochemiczne (deglikozylacja, SDS Page, Western blot, ELISA) oraz rozwinie umiejętności analizy i prezentacji danych.
Planowane zadania obejmują również przygotowanie pracy magisterskiej.

Link z informacjami o Pracowni Biologii Molekularnej IMDiK PAN: http://www.imdik.pan.pl/index.php/pl/pracownie-badawcze/192-pracownia-biologii-molekularnej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (tj. dążenia do zawarcia umowy), zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zawarcie umowy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o wygraniu rekrutacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów do dr hab. Joanny Gruszczyńskiej-Biegały na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem numeru postępowania: PBM-111-2/2021.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:
1. CV (obejmujące dotychczasowe doświadczenie naukowe, nagrody, konferencje, szkolenia, ew. publikacje).
2. List motywacyjny.
3. Średnia studiów.
4. W miarę możliwości opinie o kandydacie.

Termin składania dokumentów: nabór prowadzony w trybie ciągłym.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień – wrzesień 2021 r. (do ustalenia)
Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:
dr hab. Joanna Gruszczyńska-Biegała
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.