Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w
    Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko: 

    Specjalista ds. administracyjnych

   


Termin składania ofert: 14 lipca 2021 r.
Numer postępowania: PAT-111-1/2021
Link do strony: www.imdik.pan.pl 

Do zadań ww. osoby będzie należało m. in.: 

 • obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych, opisywanie merytoryczne faktur, wsparcie administracyjne pracowników;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów;
 • koordynowanie serwisów firm zewnętrznych;
 • prowadzenie gospodarki odpadami: komunalnymi, medycznymi, weterynaryjnymi, chemicznymi, elektronicznymi oraz sprzętem wielkogabarytowym, opakowaniowymi;
 • emisje i sprawozdawczość: raport do KOBiZE, prowadzenie bazy BDO, sprawozdawczość w zakresie: korzystania ze środowiska, opłaty produktowej, zbiorczego zestawienia danych o  rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów; 
 • digitalizacja dokumentów administracyjnych.

Wymagania: 

 • praktyczna znajomość prowadzenia gospodarki odpadami, KOBiZE i BDO,
 • wykształcenie średnie/wyższe,
 • znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • szybka przyswajalność wiedzy oraz otwartość na zmiany,
 • terminowość, odpowiedzialność oraz zdyscyplinowanie,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w prestiżowym Instytucie PAN, prowadzącym badania w dziedzinie biologii medycznej jak i medycyny klinicznej;
 • możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV podpisanego przez Kandydata/-tkę

w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: PAT-111-1/2021  

Termin składania dokumentów: 14 lipca 2021 r.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko  wybranych kandydatów.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: lipiec/sierpień 2021 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: sierpień/wrzesień 2021 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania naboru Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.