Kierownik
dr Michał Węgrzynowicz  tel: +48 22 608 64 05, 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doktoranci
mgr inż. Martyna Podgajna  tel: +48 22 608 65 21
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magistranci
Agata Dalka  tel: +48 22 608 65 21
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil badawczy

Pracownia została założona w roku 2019. Badania prowadzone w Pracowni mają na celu rozpoznanie mechanizmów odpowiedzialnych za dysfunkcje i śmierć neuronów w różnych chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Huntingtona, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera i inne. Nasze zainteresowania skupiają się w szczególności na przyczynach i konsekwencjach agregacji białek, zjawiska uznawanego za fundamentalne dla neurodegeneracji. Staramy się zrozumieć jakie są wspólne ścieżki w patogenezie różnych chorób neurodegeneracyjnych, ale również co stanowi podstawę dla klinicznych i neuropatologicznych wyróżników poszczególnych chorób. Dlaczego, w określonej chorobie, dane białko jest podatne na agregację w specyficznym typie komórek ale nie w innym. Dlaczego określone regiony mózgu są szczególnie wrażliwe na toksyczność związaną z agregacją konkretnego białka, podczas gdy inne regiony są na nią odporne. Czy jest to związane z wewnętrznymi czynnikami komórkowymi (takimi jak endogenne funkcjonalne czy molekularne cechy komórki), czy też z interakcjami zewnętrznymi (takimi jak oddziaływania w ramach mikrośrodowiska komórkowego, lub anatomiczne i funkcjonalne połączenia z innymi regionami mózgu). Wierzymy, że odnalezienie odpowiedzi na te pytania pomoże w opracowaniu nowych, opartych na molekularnych mechanizmach choroby, strategii terapeutycznych przeciwko, wciąż nieuleczalnym, chorobom neurodegeneracyjnym.

Granty

Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona

finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant Sonata Bis nr 2018/30/E/NZ1/00144

kierownik: Michał Węgrzynowicz, okres realizacji: 2019-2024

Współpraca krajowa

 • dr hab. Magdalena Zielińska, Zakład Neurotoksykologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
 • dr hab. Dominika Nowis, Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 • dr inż. Beata Toczyłowska, Pracownia Wspomagania Diagnostyki i Terapii Chorób Metabolicznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa

Współpraca zagraniczna

 • Maria Grazia Spillantini, Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, Wielka Brytania

Aparatura

 • Moduł mrożący do mikrotomu, Slee Medical MTR
 • Mikroskop stereoskopowy, Nikon SMZ800N
 • Urządzenie do odparowywanie cieczy, Eppendorf Concentrator 5301

Metody badawcze

 • Zastosowanie transgenicznych modeli zwierzęcych do badań nad patologią ośrodkowego układu nerwowego
 • Precyzyjna dyssekcja tkanek ośrodkowego układu nerwowego gryzoni
 • Techniki histologiczne, immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne wysokiej czułości
 • Izolacja frakcji subkomórkowych z tkanek zwierzęcych
 • Jakościowa i ilościowa analiza mikroskopowa
 • Pomiary związków drobnocząsteczkowych
 • Pomiary aktywności enzymów
 • Immunodetekcja białek (western blot, dot blot, filter retardation assay)
 • Analiza agregacji białek (frakcjonowanie, filtracja, trawienie enzymatyczne, sondy fluorescencyjne)
 • Analiza behawioralna funkcji motorycznych i kognitywnych myszy
 • Operacje stereotaktyczne mózgu (iniekcje, implantacje)
 • Mikrodializa 

Wybrane publikacje

 • Migdalska‐Richards A*, Wegrzynowicz M*, Harrison IF, Verona G, Bellotti V, Spillantini MG, Schapira AHV (2020) L444P Gba1 mutation increases formation and spread of α-synuclein deposits in mice injected with mouse α-synuclein pre-formed fibrils. PLoS One. 15(8):e0238075 

Wybrane wcześniejsze publikacje pracowników

 • Wegrzynowicz M, Bar-On D, Calo' L, Anichtchik O, Iovino M, Xia J, Ryazanov S, Leonov A, Giese A, Dalley JW, Griesinger C, Ashery U, Spillantini MG (2019) Depopulation of dense α-synuclein aggregates is associated with rescue of dopamine neuron dysfunction and death in a new Parkinson's disease model. Acta Neuropathol. 138(4):575-595
 • Migdalska-Richards A, Wegrzynowicz M, Rusconi R, Deangeli G, Di Monte DA, Spillantini MG, Schapira AHV (2017) The L444P Gba1 mutation enhances alpha-synuclein induced loss of nigral dopaminergic neurons in mice. Brain. 140(10):2706-2721
 • Bichell TJV*, Wegrzynowicz M*, Tipps KG, Bradley EM, Uhouse MA, Bryan M, Horning K, Fisher N, Dudek K, Halbesma T, Umashanker P, Stubbs AD, Holt HK, Kwakye GF, Tidball AM, Colbran RJ, Aschner M, Neely MD, Di Pardo A, Maglione V, Osmand A, Bowman AB (2017) Reduced bioavailable manganese causes striatal urea cycle pathology in Huntington's disease mouse model. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 1863(6):1596-1604
 • Calo L, Wegrzynowicz M, Santivañez-Perez J, Grazia Spillantini M (2016) Synaptic failure and α-synuclein. Mov Disord. 31(2):169-77
 • Tozzi A, de Iure A, Bagetta V, Tantucci M, Durante V, Quiroga-Varela A, Costa C, Di Filippo M, Ghiglieri V, Latagliata EC, Wegrzynowicz M, Decressac M, Giampà C, Dalley JW, Xia J, Gardoni F, Mellone M, El-Agnaf OM, Ardah MT, Puglisi-Allegra S, Björklund A, Spillantini MG, Picconi B, Calabresi P (2016) Alpha-Synuclein Produces Early Behavioral Alterations via Striatal Cholinergic Synaptic Dysfunction by Interacting With GluN2D N-Methyl-D-Aspartate Receptor Subunit. Biol Psychiatry. 79(5):402-414
 • Wegrzynowicz M*, Bichell TJ*, Soares BD, Loth MK, McGlothan JS, Mori S, Alikhan FS, Hua K, Coughlin JM, Holt HK, Jetter CS, Pomper MG, Osmand AP, Guilarte TR, Bowman AB (2015) Novel BAC Mouse Model of Huntington's Disease with 225 CAG Repeats Exhibits an Early Widespread and Stable Degenerative Phenotype. J Huntingtons Dis. 4(1):17-36.
 • Wegrzynowicz M, Holt HK, Friedman DB, Bowman AB (2012) Changes in the striatal proteome of YAC128Q mice exhibit gene-environment interactions between mutant huntingtin and manganese. J Proteome Res. 11(2):1118-3
 • Williams BB, Li D, Wegrzynowicz M, Vadodaria BK, Anderson JG, Kwakye GF, Aschner M, Erikson KM, Bowman AB (2010) Disease-toxicant screen reveals a neuroprotective interaction between Huntington's disease and manganese exposure J Neurochem. 112(1):227-3