Lista członków Rady Naukowej IMDiK PAN w kadencji 2023-2026

Przewodniczący Rady Naukowej:  Prof. dr hab. Małgorzata Skup 

 

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej: Prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Dr hab. Monika Szeliga

 

Sekretarz Rady Naukowej: Dr hab. Katarzyna Kaczyńska

Członkowie Rady Naukowej: Prof. dr hab. Agata Adamczyk

Prof. dr hab. Jan Albrecht
Prof. dr hab. Leonora Bużańska
Dr hab. Grzegorz Czapski
Prof. dr hab. Anna Członkowska
Dr hab. Leszek Dobrowolski
Prof. dr hab. Małgorzata Filip
Dr hab. Robert Kuba Filipkowski
Dr hab. Małgorzata Firczuk
Prof. dr hab. Edward Franek
Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz      
Mgr Paulina Gębala
Dr hab. Dorota Gołąbek-Sulejczak
Prof. dr hab. Andrzej Kochański
Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Dr hab. Hubert Krysztofiak
Dr hab. Marta Kuczeriszka
Prof. dr hab. Ewa Kula- Świeżewska      
Dr hab. Alina Kuryłowicz
Prof. dr hab. Władysław Lasoń       
Dr hab. Urszula Mackiewicz
Prof. dr hab. Barbara Mroczko      
Prof. dr hab. Irena Nalepa
Dr hab. Małgorzata Nałęcz      
Dr Marta Obara-Michlewska
Dr hab. Agnieszka Pawlak
Prof. dr hab. Dorota Pijanowska
Dr hab. Agnieszka Piwkowska
Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka
Prof. dr hab. Piotr Rieske
Prof. dr hab. Elżbieta Salińska
Dr hab. Anna Sarnowska
Dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz
Dr Luiza Stanaszek
Prof. dr hab. Lidia Strużyńska
Dr hab. Grzegorz Sulkowski
Dr hab. Joanna Sypecka
Prof. dr hab. Wojciech Święszkowski
Prof. dr hab. Waldemar Turski
Prof. dr hab. Anetta Undas      
Dr hab. Magdalena Winiarska
Prof. dr hab. Adam Witkowski
Prof. dr hab. Magdalena Zielińska
Prof. dr hab. Andrzej Ziemba
Dr hab. Elżbieta Ziemińska