Z radością informujemy, że został otwarty drugi konkurs w ramach programu PASIFIC! Od 15 października jest dostępny link do systemu aplikacyjnego, przez który naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 2500 EUR netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania wysokości do 93000 EUR (60000 EUR kosztów bezpośrednich plus 20% kosztów pośrednich). Deadline drugiego konkursu to 30 grudnia 2021

Najważniejsze informacje o konkursie można znaleźć na stronie:
https://pasific.pan.pl/call-2/

Zachęcamy do udziału i zapraszamy do wybrania naszego Instytutu!

https://www.youtube.com/watch?v=b9856qJRK7w

English version below:

The first call for applications in the PASIFIC 2 Postdoctoral Fellowships Programme is now open!

We gladly inform about opening of the second call for applications in the PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme - the link to the system is available. The PASIFIC Fellowship Programme is a unique opportunity for researchers who want to undertake state-of-the-art research in a dynamic scientific environment. It enables scholars of all nationalities and across all scientific disciplines to establish their scientific independence and conduct ground-breaking research. For 2 years, the fellows will be hosted at one of the institutes within the Polish Academy of Sciences (PAS), which is one of the most prestigious research institutions in Poland. They have the freedom to choose their research area, research supervisor, host institute as well as secondment organisations best suited for their research and career development. The PASIFIC Fellows will be offered a monthly allowance of approx. €2,500 net. Those, who decide to come to Poland together with their families, may be entitled to an additional family allowance. In addition, they will be granted a research budget of up to €93,000 per project. You can submit your application, until December 30th, 2021!

The most important information about the call can be found here: https://pasific.pan.pl/call-2/

We encourage you to participate and we will be pleased if you choose our Institute!

https://www.youtube.com/watch?v=b9856qJRK7w