thumbnail Baner Nauropath2021 maly2
 PRZYPOMINAMY

 Został jeszcze TYLKO TYDZIEŃ - do 15 WRZEŚNIA - na przesłanie streszczeń

 Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich (webinar)
"Neuropatologia. Neuroscience. 2021."
19  listopada 2021
 pod patronatem Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

                                                        www.neuropath.pl

 


Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny i będą na nim prezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe/badawcze i kliniczne z zakresu tematycznego interesującego dla szerokiego grona naukowców, lekarzy praktyków i studentów.

Wśród wykładów m.in.: 

  •       - Rola mikrośrodowiska glejaków w progresji nowotworu i jego modulacja zwiększająca skuteczność terapii
  •       - Nowa klasyfikacja WHO guzów OUN
  •       - Zmiany neuropatologiczne w przebiegu SARS-CoV-2
  •       - Nowe biochemiczne i neuropatologiczne markery urazów głowy w badaniach pośmiertnych
  •       - Metody wspomagania regeneracji nerwów obwodowych

Planowane są też krótkie wystąpienia ustne oraz plakatowe – mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

Streszczenia należy przesłać do 15 września 2021 r. poprzez formularz na stronie konferencji:   www.neuropath.pl/#formularz  

Streszczenia przedstawianych prac będą opublikowane w czasopiśmie Folia Neuropathologica.