Bronisz

   dr hab. n. med. Agnieszka Marta Bronisz
   - Kierownik Pracowni Mikrośrodowiska Nowotworów IMDiK PAN

    została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów 

   za wysoko oceniane osiągnięcia naukowe, które są podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego.
   
Dr hab. A. M. Bronisz została doceniona za cykl publikacji dotyczących badań nad wykorzystaniem niekodujących białek cząsteczek
   RNA (ncRNA)
w diagnostyce i terapii jednego z najbardziej śmiertelnych nowotworów, jakim jest glejak.
  Serdeczne gratulacje!