dr Sylwia Dąbrowska Innowator Mazowsza                                                               Innowacje logo

Dr Sylwia Dąbrowska – z Zakładu Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN - zajęła III miejsce w 13. edycji konkursu Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Naukowiec za pracę pt. „Analiza właściwości immunomodulacyjnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego i pochodzących z nich zewnątrzkomórkowych pęcherzyków”.

Serdecznie gratulujemy!

Ideą konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Tegoroczna edycja konkursu uznana została przez organizatorów za wyjątkową pod względem ilości wniosków – o nagrody ubiegało się bowiem aż 105 naukowców i firm.

Spotkanie finałowe odbyło się 3 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a nagrody wręczył wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Relację filmową z gali można zobaczyć na stronie konkursu: www.innowatormazowsza2021.pl