logo TNW

9 grudnia odbyła się Sesja Noblowska 2021 zorganizowana i poprowadzona przez Przewodniczącą Wydziału Nauk Biologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - Dyrektor
IMDiK PAN prof. dr hab. n. med. Leonorę Bużańską - wraz z Wydziałami: Nauk Lekarskich oraz Matematycznych i Fizycznych TNW. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN był współorganizatorem Sesji Noblowskiej TNW.

Wykłady przedstawiające odkrycia uhonorowane Nagrodą Nobla w poszczególnych dziedzinach wygłosili:
• dr Michał Kowara (Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, WUM – „Nobel z medycyny i fizjologii za receptory temperatury i dotyku” (Nagroda Nobla z medycyny lub fizjologii 2021)
• dr hab. Piotr Kwiatkowski (Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej Wydziału Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski) – „Asymetryczna organokataliza” - Nagroda Nobla z chemii 2021
• prof. dr hab. Jacek Majewski (Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski) – „Ukryte prawa w układach złożonych” - Nagroda Nobla z fizyki 2021

Dyskusje moderowali:
• prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel (Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej i Centrum Badań Przedklinicznych Warszawski Uniwersytet Medyczny),
• prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska (Dyrektor oraz Kierownik Zakładu Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN),
• prof. dr hab. Andrzej Twardowski (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski).


                      Sesja Noblowska screen1             prof. Bużańska           Sesja Noblowska screen2