Mich1
   Jesteśmy głęboko poruszeni wiadomością o niespodziewanej śmierci
  naszego 
współpracownika, kolegi i przyjaciela

  dra n. med. Michała Fiedorowicza

  Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia
  Dyrekcja i Pracownicy IMDiK PAN

Słowa pożegnania od Dyrekcji i Pracowników IMDiK PAN