Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN,
poruszeni dzisiejszymi wydarzeniami w Ukrainie


1. Potępiamy agresję Rosji na suwerenne państwo Ukrainę;

2. Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim;

3. Deklarujemy wolę udzielenia wszelkiej możliwej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znajdują się lub znajdą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Ukraina