Portal Termedia udostępnił artykuł autorstwa 4 naukowców z naszego Instytutu: dr. hab. Anny Sarnowskiej,prof. IMDiK PAN, mgr inż. Magdaleny Chodkowskiej, mgr Anny Figiel-Dąbrowskiej oraz mgr Moniki Sypeckiej, który ukazał się w czasopiśmie „Folia Neuropathologica” wydawanym przez IMDiK PAN wraz ze Stowarzyszeniem Neuropatologów Polskich. Autorki pracy zestawiły własne doświadczenia przedkliniczne i kliniczne i porównały je z wynikami innych naukowców pracujących z mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC). W artykule prezentują analizę czynników, które mogą zwiększyć skuteczność terapii opartej na MSC u pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Artykuł znajdą Państwo po kliknięciu w obrazek:

Folia baner

O Termedii:
Wydaje ponad 40 czasopism medycznych. Jest liderem na liście opublikowanej w bazie Journal Citation Reports (JCR) prowadzonej przez Institute of Scientific Information (ISI) w dziedzinie nauk medycznych. Na liście filadelfijskiej znajduje się 9 czasopism Termedii posiadających punkty Impact Factor, natomiast w prestiżowej bazie PubMed jest ich 15.