Portal Termedia udostępnił artykuł pt. "
Zmiany transkrypcji genów w zwierzęcych modelach choroby Alzheimera. Wpływ fingolimodu", który ukazał się w czasopiśmie „Folia Neuropathologica” wydawanym przez IMDiK PAN wraz ze Stowarzyszeniem Neuropatologów Polskich. Jego autorzy to 4 naukowców z naszego Instytutu: dr. hab. Grzegorz Sulkowski, dr Przemysław Leonard Wencel, dr Beata Dąbrowska-Bouta, prof. dr hab. Lidia Strużyńska oraz dr hab. Robert Strosznajder.

Dysfunkcja układu glutamatergicznego jest uważana za element patomechanizmu choroby Alzheimera. W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach "Folia Neuropathologica", analizowano transkrypcję genów zaangażowanych w homeostazę tego układu oraz efekty działania fingolimodu w zwierzęcych modelach choroby. Ocenie poddano geny kodujące transportery błonowe i pęcherzykowe glutaminianu, a także receptory jonotropowe i metabotropowe.

Artykuł znajdą Państwo po kliknięciu w obrazek:

Folia baner

O Termedii:
Wydaje ponad 40 czasopism medycznych. Jest liderem na liście opublikowanej w bazie Journal Citation Reports (JCR) prowadzonej przez Institute of Scientific Information (ISI) w dziedzinie nauk medycznych. Na liście filadelfijskiej znajduje się 9 czasopism Termedii posiadających punkty Impact Factor, natomiast w prestiżowej bazie PubMed jest ich 15.