new logo PACTT pl bez podpisu

IMDiK PAN weźmie aktywny udział w tegorocznym PACTT SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022
www.psbi.plktóre odbędą się 18-19 maja. To skierowane do przedsiębiorców wydarzenie, w którym pierwszy raz wystawcami będą uczelnie wyższe, instytuty badawcze prezentujące ofertę swoich technologii i usług. Ponadto dzięki udziałowi funduszy inwestycyjnych, będzie możliwość zapoznania się z ofertą finansowania wdrożeń technologii do przemysłu. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce łącząca w sobie charakter targów wynalazczości oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń, która jest dedykowana polskim przedsiębiorcom. 

Podczas tegorocznych targów PACTT SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022, IMDiK PAN zaprezentuje zakres swojej działalności kładąc nacisk na takie obszary jak: 
Laboratoryjne usługi badawcze:

  • usługa hotelowania i utrzymywania w eksperymencie modeli zwierzęcych w warunkach podwyższonego standardu zoohigienicznego, w tym: zabiegi chirurgiczne, immunizacja, pobieranie próbek 
  • ocena cytotoksyczności związków na liniach komórkowych zwierzęcych i ludzkich 
  • obrazowanie małych zwierząt metodą rezonansu magnetycznego w warunkach podwyższonego standardu zoohigienicznego 
  • obrazowanie mikroskopowe - mikroskopia elektronowa, konfokalna, fluorescencyjna, techniki super-rozdzielcze, endoskopia konfokalna, mikrodysekcja laserowa 

    oraz już wkrótce!

  • zaawansowane obrazowanie biologiczne in vivo z wykorzystaniem metod bioluminescencji i fluorescencji oraz badania przedkliniczne (farmakodynamika, cytotoksyczność) produktów leczniczych w standardzie GLP
  • wytwarzanie leków terapii zaawansowanej w standardzie GMP (Good Medical Practice)

Powiemy także szerzej o: 

  • hodowli modeli zwierzęcych, małych gryzoni, o różnym statusie genetycznym (stada i szczepy podstawowe i modyfikowane genetycznie) 
  • wynajmowaniu przestrzeni laboratoryjnej wraz z wyposażeniem do pracy na modelach zwierzęcych in vitro lub in vivo  

Zupełną nowością naszego Instytutu jest prezentacja możliwości uzyskania przez przedsiębiorców i przemysłowców znaku towarowego gwarancyjnego IMDIK PAN. Znak jakości będzie nadawany po przeprowadzeniu przez IMDIK PAN badań produktów i metod komercyjnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. 

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska promocyjnego IMDIK PAN w Łodzi 18 i 19 maja na PACTT SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022 

Więcej informacji na stronie www.psbi.pl

innowacje

Instytut Medycyny doświadczalnej i Klinicznej PAN to 81. członek Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) w tym roku.
 PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej polskich uczelni, instytutów badawczych oraz PAN. Dział Transferu Technologii IMDIK PAN blisko współpracuje z członkami PACTT wymieniając się wiedzą, doświadczeniem i kontaktami.

Cele PACTT:
- integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich
- wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk
- rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii
- współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych
- wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.
Uczelnie i jednostki naukowe reprezentowane w PACTT poprzez centra transferu technologii oferują dostęp do ponad 65 000 naukowców w Polsce i ponad 14 000 patentów i zgłoszeń patentowych.

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii PACTT