Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na wykład
profesora Axela Methnera
z Centrum Medycznego Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Niemcy

GDAP1 loss of function causes Charcot Marie Tooth disease
by altering the actin cytoskeleton

Wykład odbędzie się w czwartek 19 maja 2022 r. o 11:00
w Małej Sali Konferencyjnej (D204) IMDiK PAN

prof Axel Methner

Wykład będzie również dostępny przez link:
https://imdikpan.my.webex.com/imdikpan.my-pl/j.php?MTID=m47bc607f0b4649996fe8180e199556dd

Po wykładzie profesor Methner zaprasza do dyskusji

For English version click here