Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki
– wieloletni pracownik IMDiK PAN i jego Dyrektor w latach 2002 – 2010 -  został uhonorowany
przez Dziekana Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odznaką
„Za zasługi dla Wydziału Medycznego WUM”.

Serdecznie gratulujemy, Panie Profesorze!

 dyplom