W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2022 w Krakowie odbywa się – po raz pierwszy w Polsce – konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej (TERMIS) European Chapter Conference 2022.

Temat przewodni konferencji: “Perspektywy i wyzwania w medycynie regeneracyjnej”.

W tym prestiżowym wydarzeniu 2 sympozja - "Human brain organoids versus assembloids approach for neurodevelopmental studies" oraz "Can we bioengineer tissues using artificial cells? + Extracellular vesicles – next generation tool for diagnostics and regenerative medicine + Extracellular vesicles for soft tissue repair" - organizowane są przez IMDiK PAN.

Strona konferencji: TERMIS EU 2022

Szczegółowy program: POBIERZ

termis stopka2