Serdeczne gratulacje dla pani dr Sylwii Dąbrowskiej z Zakładu Neurobiologii Naprawczej IMDiK PAN, która otrzymała finansowanie projektu pt.

"Innowacyjne strategie terapeutyczne z zastosowaniem pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych

w stwardnieniu zanikowym bocznym"

w ramach Komponentu Krajowego im. Mieczysława Bekkera 2021 finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).


dabrowska sylwia zdjecie2


Komponent Krajowy M. Bekkera NAWA jest programem mającym ułatwić naukowcom przebywającym na dłuższych stażach zagranicznych powrót do kraju oraz zapewnić wsparcie ich kariery naukowej w polskiej jednostce. Realizacja projektu w ramach programu Komponent krajowy M. Bekkera pozwala uczonemu na wykorzystanie doświadczenia zdobytego podczas stażu zagranicznego, wspiera w aplikacji o kolejne granty badawcze oraz pomaga w stworzeniu samodzielnego zespołu badawczego.

NAWA logo