Serdeczne gratulacje dla pani doktor Joanny Reszczyńskiej z Pracowni Neuroonkologii – współautorki publikacji
pt.
The radiation adaptive response and priming dose influence: the quantification of the Raper–Yonezawa effect
and its three-parameter model for postradiation DNA lesions and mutations”
- wyróżnionej prestiżową nagrodą
Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

 Joanna Reszczyńska    received 469577311874907

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: 

Małe dawki promieniowania docenione! | Narodowe Centrum Badań Jądrowych (ncbj.gov.pl)