Neuropatologia 2022  25 listopada 2022 odbędzie się coroczna konferencja

Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich

pod patronatem IMDiK PAN pt.

NEUROPATOLOGIA. NEURORADIOLOGIA. 2022

 

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia naukowe/badawcze/eksperymentalne i kliniczne, a wśród tematów znajdą Państwo:

  •  Neuroobrazowanie glejaków, wad rozwojowych OUN, zapaleń mózgu, neuroobrazowanie funkcjonalne
  •  Radiologiczne aspekty infekcyjnych zapaleń mózgu
  •  Neuroobrazowanie wad rozwojowych OUN
  •  Stwardnienie guzowate – punkt widzenia neurologa
  •  Autoimmunologiczne zapalenie mózgu
  •  Badania metylacji w chorobach neurologicznych
  •  Chemobrain aspekty neuropatologiczne
  •  Nowa klasyfikacja gruczolaków przysadki / Pit NET

Konferencja będzie miała formę webinaru.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: neuropath.pl

program          rejestracja