Prof. Leonora Bużańska wzięła udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i jako przedstawicielka instytucji zrzeszonych we Wspólnej Szkole Doktorskiej o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki”
pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej wręczyła indeksy jej nowym doktorantom.

Gratulujemy i witamy Państwa doktorantów i życzymy sukcesów oraz dużo radości i satysfakcji na drodze rozwoju zawodowego i naukowego!

Szczególnie serdecznie witamy doktorantów IMDiK PAN:

Kamil Adamiak
Paulina Gębala
Sofiya Kokhanovska
Weronika Wojtyś
Aleksandra Wróblewska
Karol Zakrzewski

 
CMKP 0117                                                            fot.: CMKP