Podczas ostatniej Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN odbyły się wybory nowego Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Decyzją członków Akademii funkcję tę w kadencji 2023 - 2026 będzie pełnił prof. dr hab.  Marek Konarzewski.

Prof. Marek Konarzewski jest pracownikiem Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku prof. Konarzewski jest członkiem korespondentem PAN z Wydz. II Nauk Biologicznych i Rolniczych. Pełni także funkcję wiceprezesa Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku.

W latach 1991 - 93 prof. Konarzewski był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracował z zespole dr. Jareda Diamonda.

Od 2008 do 2013 roku pełnił funkcję radcy-ministra ds. wymiany naukowo-technologicznej w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, a w latach 2017-2021 r. jako pierwszy w historii piastował stanowisko doradcy Ministra Spraw Zagranicznych polskiego rządu ds. nauki i technologii.

Zainteresowania naukowe prof. Marka Konarzewskiego koncentrują się wokół zagadnień z pogranicza ekologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Prezes PAN