logo ncn

W konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 23 i PRELUDIUM 21 zakwalifikowano do finansowania 9 projektów IMDiK PAN. Wskaźnik sukcesu Instytutu wyniósł 32%, przy ogólnym wskaźniku sukcesu NCN wynoszącym 13,4%.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom z naszego Instytutu!

OPUS 23

dr Małgorzata Bajor (Partner: Instytut Hematologii i Transfuzjologii) - Pracownia Immunologii - Eliminacja mikrośrodowiska nowotworu jako nowatorska strategia zwiększająca skuteczność immunoterapii

dr hab. Agnieszka Bronisz - Pracownia Mikrośrodowiska Nowotworów – Współcelowanie mikrośrodowiska nowotworu w adaptacji do niedotlenienia uwrażliwia glejaka na immunoterapię wirusem onkolitycznym

dr hab. Katarzyna Kaczyńska, prof. IMDiK - Zakład Fizjologii Oddychania - Wpływ aktywacji układów cholinergicznego, noradrenergicznego i serotoninergicznego na zaburzenia oddychania w chorobie Alzheimera

dr hab. Dawid Walerych - Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka - Oncogene competition - a new interplay mechanism of mutant p53 with CMYC and mutant KRAS in human cancers


PRELUDIUM 21

mgr Agnieszka Kamińska - Platforma Badań Translacyjnych w zakresie Medycyny Regeneracyjnej - Analiza właściwości macierzystych i neuralnych subpopulacji CD271+ pozyskanej z mezenchymalnych komórek macierzystych/stromalnych izolowanych z Galarety Whartona

mgr inż. Zuzanna Kuczyńska - Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych - Zastosowanie edycji genu PPARGC1A do kontroli molekularnej przejścia od neuro- do gliogenezy w rozwoju ludzkich organoidów kory mózgu

mgr Aleksandra Kusowska - Pracownia Immunologii - Zbadanie roli dopełniacza w kształtowaniu oporności na cytotoksyczność komórek NK

mgr inż. Michał Liput - Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych - Wpływ jądrowego FGFR1 na mitofagię i rozwój neuralny w modelu ludzkich organoidów kory mózgu

mgr Joanna Sitek - Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych - Wpływ przewlekłego podawania agonisty receptorów purynowychP1-A2B, z zastosowaniem elektroprzędzonych mikrowłókien, na regulację wewnątrznerkowego krążenia krwi oraz wydalania nerkowego w cukrzycy, w modelu zwierzęcym