logo TNW

Jak co roku, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN wraz z Towarzystwem Naukowym Warszawskim organizuje

Sesję Naukową "Nagrody Nobla 2022 w dziedzinie fizjologii lub medycyny, chemii oraz fizyki"

Odbędzie się ona we wtorek, 13 grudnia 2002 o godz. 16.00
w formule online za pośrednictwem aplikacji CISCO WEBEX


Link do spotkania: https://imdikpan.my.webex.com/imdikpan.my-pl/j.php?MTID=m79b80ea5c51a4a95796f08dab97eab51


PROGRAM

16:00 - Wprowadzenie - prof. dr hab. Leonora Bużańska (Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych, IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN) oraz prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel (Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

16:05 - Dlaczego genomy archaicznych ludzi są tak ważne dla medycyny? (Nagroda Nobla z medycyny lub fizjologii 2022) - prof. dr hab. Wojciech Branicki (Laboratorium Antropologii Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

16:35 - Dyskusja - moderator: prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel

16:45 - Chemia klik - 20 lat sukcesów i Nagroda Nobla 2022 (Nagroda Nobla z chemii 2022) - dr hab. Karol Kacprzak, prof. UAM (Zakład Chemii Medycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

17:05 - SuFEx - nowa reakcja „klik” z udziałem fluorków sulfonylowych (Nagroda Nobla z chemii 2022) - dr hab. Michał Barbasiewicz (Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemii,Uniwersytet Warszawski)

17:25 - Dyskusja - moderator: prof. dr hab. Leonora Bużańska

17:30 - Czy świat realny jest poznawalny? Nobel z filozofii doświadczalnej 2022 (Nagroda Nobla z fizyki 2022) - dr hab. Jacek Szczytko, prof. UW (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)

18:00 - Dyskusja - moderator: prof. dr hab. Andrzej Twardowski (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski)

18:10 - Zakończenie
- prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel

Program do pobrania: TUTAJ

Zapraszamy!