Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 11 stycznia br. w wieku 88 lat zmarła Pani Doktor Halina Weinrauder–Semkow (Gałka), osoba wielkiej dobroci i wyjątkowego poczucia humoru. 

Przez wiele lat pracowała w naszym Instytucie prowadząc badania z prof. Mirosławem Mossakowskim.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja i pracownicy IMDiK PAN

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 stycznia o godz. 11.00 w Kościele Św. Karola Boromeusza na Powązkach