Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Chorób Rzadkich,
której współorganizatorem jest IMDiK PAN.
Udzial w Konferencji jest bezpłatny, a zarejestrować się można po kliknięciu w obrazek poniżej.

 

choroby rzadkie grafika FB