Serdeczne gratulacje dla pana dra hab. Dawida Walerycha, kierownika Pracowni Multiomiki Chorób Człowieka, który został laureatem konkursu grantowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub.
Zwycięski projekt „Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów” będzie realizowany dzięki grantowi, na który środki przekazała firma Servier Polska w ramach Grantu Onkologicznego Servier-CARE.

 Walerych na stronę                                                                             fot. ABM


Więcej informacji: kliknij tutaj