Serdeczne gratulacje dla naszego doktoranta! Pan Adrian Szczepaniak - doktorant z Pracowni Neuroonkologii - został stypendystą programu "Exchange to the US" The Kosciuszko Foundation. Stypendium umożliwi panu Adrianowi realizację projektu badawczego na Uniwersytecie Browna.
Listy gratulacyjne wręczone zostały podczas uroczystości w rezydencji Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce J.E. Marka Brzezińskiego.
Życzymy sukcesów, zebrania cennego doświadczenia, zawarcia inspirujących znajomości oraz dużo radości i pięknych przeżyć!
Adrian Szczepański 2 Adrian Szczepański 1
Zdjęcia: Monika Stępień
Dzięki uprzejmości Fundacja Kościuszkowska Polska - the Kościuszko Foundation Poland