Serdeczne gratulacje dla Pani Klaudii Kiel - doktorantki z Pracowni Mikrośrodowiska Nowotworów.

Pani Klaudia została wyróżniona za najlepszą prezentację wyników na seminarium doktoranckim Wspólnej Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które odbyło się w ramach Forum Młodych Naukowców Collegium Iuvenum.
Tytuł posteru: "Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe modyfikowane ex vivo jako szczepionka przeciwnowotworowa pobudzająca aktywację komórek odpornościowych".


pani Klaudia Kiel        CCF 000181