Wyrazy uznania dla Pani Agnieszki Pawlak – kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Fizjologii Stosowanej - 
która dn. 12 września 2023 r. otrzymała nominację profesorską.
Serdeczne gratulacje!

Prof. Pawlak FB