Badacze z naszego Instytutu uczestniczyli w obradach Kongresu BIO2023, który odbył się w Szczecinie w dniach 13-16 września.

Profesor Leonora Bużańska, wraz prof. Barbarą Dołęgowską (prezydentem BIO 2023, PUM) przewodniczyły Sesji „Stem Cells Biochemistry”, w której wykładowcami byli prof. Zaal Kokaia (Stem Cell Center, Department of Clinical Sciences, Lund University, Sweden), prof. Gustav Steinhoff (University Rostock, Germany) oraz Leonora Bużańska (Zakład Bioinżynierii Komorek Macierzystych IMDiK PAN). Profesor Zaal Kokaia w fascynujący sposób opowiadał o funkcjonalnej integracji ludzkich reprogramowanych neuronów i oligodendrocytów do sieci neuronalnej in vitro hippokampa ludzkiego, podczas gdy prof. Steinhoff mówił o zastosowaniu komórek macierzystych i roli sztucznej inteligencji w leczeniu schorzeń kardiologicznych. Profesor Leonora Bużańska wprowadziła słuchaczy w świat ludzkich organoidów mózgu i mówiła o zmianach mitochondrialnych towarzyszących wczesnemu rozwojowi ludzkiego mózgu. Doktor Michalina Wężyk (Zakład Neurogenetyki i Genomiki Funkcjonalnej IMDiK PAN) w sesji „Signaling pathways and cellular regulation” mówiła o zaburzeniach synaptycznych w modelu choroby Alzheimera otrzymanego z indukowanych komórek pluripotencjalnych pacjenta. Doktor Marzena Zychowicz (Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN) w sesji „Biomaterials, cells and their interactions” przestawiła wyniki badań nad mechanizmem molekularnym mechanotransdukcji w komórkach macierzystych iPSC i mezenchymalnych w różnych rusztowanach biomateriałowych 3D.

Honorowym gościem Kongresu BIO2023 zaproszonym do wygłoszenia „FEBS NATIONAL LECTUR”E była prof. Graziella Pellegrini (University of Modena and Reggio Emilia, Italy), która mówiła o komórkach macierzystych w zaawansowanych produktach terapii medycznej (ATMP) dopuszczonych przez Europejską Agencję Medyczną do terapii klinicznej.

 Kongres BIO2023