Aleksandra
 Kaczyńska, doktorantka w Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji naszego Instytutu, zakwalifikowała się do uczestnictwa w ESN-ISN Neurochemistry School „Targeting molecular mechanisms underlying neurodegeneration: focus on advanced therapies”, organizowanej przez International Neurochemistry Society/European Neurochemistry Society. Uzyskała także stypendium z International Brain Research Organisation na pokrycie wszystkich kosztów związanych z udziałem w Szkole.

ESN-ISN Neurochemistry School odbędzie się w Portugalii na przełomie października i listopada, a pani Aleksandra będzie jedną z 10 uczestników, co warte podkreślenia – jedyną osobą z Polski.

Serdecznie gratulujemy!

  Ola Kaczyńska szkoła zimowa FB